Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΕ Ο.Ε.

Αρ. πρωτ.: Κ2-7557/13/13.2.2014 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. – Τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. – Περιεχόμενο ανακοίνωσης περί...

Περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ Ι.Κ.Ε.

Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014 Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. – Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. –...

Περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΟΠΩΣ...

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 – 5371/31.7.2013 Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία – Ερμηνεία...

Περισσότερα

ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. ΣΕ Ο.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...

Δυνατή η μετατροπή και της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου...

Περισσότερα

ΠΟΛ.1180/10.9.2012 – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ...

ΠΟΛ.1180/10.9.2012 Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου...

Περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔIOIKHTIKH ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ...

Άρθρα Οι μετατροπές επιχειρήσεων ως όχημα ανάπτυξης και η νέα διοικητική πρακτική στην περίπτωση αποτίμησης...

Περισσότερα