Διοικητική επίλυση της διαφοράς - συμβιβασμός - μείωση στο 1/3

ΑΡΘΡΟ 9. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2523 ) ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Αρθρο 9. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 ) Επιβολή προστίμων – Διοικητική επίλυση της διαφοράς 1.Το...

Περισσότερα