Υποβολή δήλωσης επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α., από παλαιούς ασφαλισμένους κατά την έννοια του ν.2084/1992 (πριν την 1.1.1993)

Υποβολή δήλωσης επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α., από παλαιούς ασφαλισμένους κατά την έννοια του ν.2084/1992 (πριν την 1.1.1993)

Ημέρα

Δεκ 31 2022
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00