Καταχώριση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εγγράφονται σ’ αυτό ή έχουν αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως και τις 31.08.2022

Καταχώριση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εγγράφονται σ’ αυτό ή έχουν αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως και τις 31.08.2022

Ημέρα

Οκτ 31 2022
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Ωρα

12:00 am - 12:00 pm