Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

Ημέρα

Νοέ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Ωρα

8:00 pm - 11:00 pm